Mikuláš zavítal i do Předškolního klubu

Dne 5. 12. 2012 nás v dopoledních hodinách navštívil Mikuláš i se svým doprovodem – čertem i andělem. Protože se v té době děti dívaly na pohádku, nečekaly to a bylo to opravdu překvapení v pravém slova smyslu!

 Nejprve jsme Mikulášovi společně zazpívali písničku Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš a potom si Mikuláš volal jednoho po druhém k sobě. Děti poté, co slíbily, že se budou snažit chovat, co nejlépe to půjde, dostaly od anděla balíček. Myslím si, že na tento zážitek budeme vzpomínat ještě po dlouhý čas.

 

Akce proběhla za podpory Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost v rámci projektu Rovné šance pro všechny děti.