Nejsme školka - jsme sociální služba

Nejsme školka - jsme sociální služba

Předškolní vzdělávání je hodně diskutovaným tématem. Mnozí z nás si myslí, že vzdělání může být klíčem k odstranění mnoha problémů ve společnosti.

DCHOO jako poskytovatel sociálních služeb se k tomuto tématu postavila poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a realizací projektu Podpora integrace rodin s dětmi ze sociálně vyloučených romských lokalit, který je realizován díky finanční podpoře Lesů České republiky, s. p.


Byť je hranice sociální služby a školství v tomto případě velmi tenká, dle nás je však znatelná a ku prospěchu věci. Naší cílovou skupinou jsou zejména rodiny se špatnou orientací v systému školství a s nedostatečnou motivací k úspěšnému zvládnutí povinné školní docházky. Naší snahou tedy je, ukázat rodičům, že vzdělávání nemusí být překážkou, naopak může být výhodou do budoucna, ukázat jim, jak svoje děti připravit k zápisu do MŠ či ZŠ a zdárně je motivovat k udržení se v systému školství

.
Veřejnost si nás často plete s mateřskou školou, avšak my jí nejsme.

Co tedy děláme jinak?

  • Rozdíl první – provozní doba a místo poskytování

Samotné děti u nás pobývají maximálně třikrát v týdnu dopoledne, z čehož jeden den jsou přítomni rodiče. Zbylé dny v týdnu a těžištěm naší práce jsou pak návštěvy přímo v rodinách dětí.

  • Rozdíl druhý - zapojení rodičů

Rodiče mohou se svým dítětem strávit v našem zařízení, jak dlouhou dobu chtějí, mohou se zapojit do činností dětí. Ba dokonce tuto snahu z jejich strany velmi podporujeme. Rodiče ve spolupráci s pracovníkem si také stanoví, kam by se chtěli skrze spolupráci s naší službou posunout a na těchto cílem také sami pracují. Cíle jsou rozmanité, přes pomoc s odstraněním závislosti na dudlíku, naučení se slovíček slušného chování, udržení pozornosti, ale také pomoci rodičům zvládat dodržování řádu zařízení nebo pomoc se zápisem do MŠ.

  • Rozdíl třetí – individuální přístup

Kapacita aktivity je 12 rodin, tedy 12 dětí. Této skupince se věnují 2 pracovníci. Prostor pro individuální práci je zde tedy značný a pracovníci mají čas plnit i v rámci skupiny konkrétní cíle rodin. Mimo to se soustředíme také na rozvoj schopnosti tolerance k druhým, trpělivosti a zdravého sebevědomí a to pomocí znalosti slabých a silných stránek dítěte, pobízení dětí k vyjadřování vlastního názoru a spoustu dalších.

  • Rozdíl čtvrtý – Jsme to my, kdo potencionální klienty osloví s nabídkou služby.


A to přímo v jejich místě bydliště. Většina našich klientů nemá důvěru k veřejným institucím a přijít někam, je obrovská překážka. Naše služba se tuto bariéru snaží odstranit tím, že první krok k navázání spolupráce je učiněn z naší strany.

  • Rozdíl pátý – Spolupráce může pokračovat i po nástupu do MŠ či ZŠ.

To znamená, že skrze naši službu můžeme „zmírnit šok“ v podobě nástupu do běžné MŠ nebo ZŠ a to tím, že pracovníci budou do rodin čerstvého před/školáka docházet i nadále a podporovat je ve vzdělávání či komunikaci se školou.


Závěrem lze napsat, že Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi se tedy nevěnují pouze pedagogické činnosti, ale mají spoustu přidaných hodnot, které ocení hlavně rodiče, kteří z různých důvodu mají špatné zkušenosti se vzdělávacím systémem a tyto zkušenosti předávají na další generace.

https://lesycr.cz/