NZDM DEPO – červen 2013

NZDM DEPO – červen 2013

červnu 2013 jsme měli v Depu měsíc na téma PENÍZE. V rámci tohoto tématu jsme realizovali tyto aktivity: ...

·         Tematický pracovní list na téma Moje práce – moje výplata. Děti dostaly pracovní list, na který k panáčkovi připsaly, čím by se chtěly stát. Společně s pracovníky pak došly k tomu, že jejich příjem je podmíněný prací. Poté si vystřihovaly penízky, ke kterým připisovaly, co si za výplatu koupí. Společně jsme pak rozebraly, které položky jsou nejnutnější a ty zakroužkovaly. V rámci debaty jsme rozlišovaly položky, které musí platit měsíčně a jednorázové výdaje. Aktivita dětem ukazovala, jaké jsou výdaje rodiny a kterých věcí se v zájmu důležitých věcí mohou vzdát. 

·         Tematický pracovní list na téma Peníze, jejich ochranné prvky a hodnota peněz. Děti si vyplnily pracovní list s otázkami, které se týkaly jejich představy o penězích (věci, které by koupily za 100, 500 a 2000Kč), znalostí v ochranných známkách na penězích a také symbolů a pomůcek, které slouží slepým lidem k poznávání bankovek.

·         V červnu proběhl také Den Dětí, kdy měly děti plnit tyto úkoly: dokreslení půlky strašidla, bludiště, výroba netopýra, poznávání strašidel, opičí dráha, Kimova hra. Činnosti rozvíjely paměť, soustředění, jemnou a i hrubou motoriku, trpělivost, komunikaci a vědomosti.

·         S dětmi jsme byli na výletě na středisko Horizont - Ostrava Kunčičky. Jeli jsme navštívit Fabiána a další pracovníky a také klienty Klubíku. Děti se během výletu učily sociálnímu chování na veřejnosti, při cestě městem musely sledovat provoz a dávat pozor, také se s ostatními dětmi z Horizontu seznámily a skamarádily a hrály si spolu - spolupráce, navazování vztahů, kontakt s jinými dětmi. Děti si na Horizontu zkoušely přístroje v jejich posilovně - učily se správnému chování k přístrojům a jejich používání. Děti se také dozvěděly informace o Klubíku i o celém Horizontu - jaké služby nabízí. A seznámily se s novou pracovnicí NZDM Nikol.

·         Na konci měsíce jsme uspořádali pro děti diskotékovou párty „Hurá prázdniny“, kde se děti sešly se svými kamarády, zasoutěžily si a společně jsme oslavili příchod prázdnin. Děti se pracovníkům pochlubily se svým vysvědčením.

Celý měsíc jsme také realizovali každodenní tvořivé a vzdělávací aktivity či hry na rozvoj hrubé motoriky, zdravého soutěžení atd.