NZDM ve Světě techniky

NZDM ve Světě techniky

Dne 25. 8. 2015 jsme s dětmi z klubu Depo navštívili Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Prostory tohoto velkolepého centra jsou rozděleny na několik sekcí a my jsme naneštěstí stihli jen dvě a to svět vědy a objevů a svět přírody, ale i tak to rozhodně stálo za to!

Děti měly možnost se seznámit s technologiemi, které známe z běžného života a poznat principy, jak tyto technologie fungují. Ve světě přírody jsme shlédli různé zajímavosti a taky měli možnost na vlastní kůži poznat například, jak nám po ruce přejde tarantule.

Na konci výletu jsme formou besedy dali každému účastníkovi prostor, aby řekl, co si zapamatoval a co se mu na výletě nejvíce líbilo. Tím jsme si také ověřili přínos výletu tohoto typu pro děti.

Radek Nogol

Kontaktní pracovník NZDM