Přednáška dobrovolnice Nastji o Rusku

Přednáška dobrovolnice Nastji o Rusku

Dne 27. 1. 2016 v klubu NZDM – Depo nám dobrovolnice Nastja připravila přednášku o zemi, ze které pochází, o Rusku.

Pro děti měla připravenou celou řadu fotografií, doplněnou zajímavým vyprávěním. Na konci přednášky měly děti i pracovníci možnost doptat se na to, co je zajímá.

Touto cestou bychom rádi dobrovolnici Nastji poděkovali.

Akce byla realizována s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezkého kraje.

Radek Nogol

kontaktní pracovník NZDM

 

 

MSK_logo_jpg