Svět Miniuni

Svět Miniuni

Dne 19. 9. 2015 jsme s dětmi NZDM klub Depo navštívili svět Miniuni na výstavišti Černá louka. Děti si měly možnost prohlédnout světově významné stavby ve zmenšených modelech a dozvědět se o nich různé zajímavosti.

Cestou zpět jsme se v rámci malé besedy pobavili o tom, co si děti zapamatovaly.

Výlet rozšiřoval dětem znalosti především o světové architektuře a trénoval u nich mluvený projev v rámci závěrečné besedy.

Radek Nogol

kontaktní pracovník NZDM