Toulky Brnem 19.-20.7.2011

Brno je velké a historicky velmi zajímavé město. Skrývá spoustu uliček, ulic, muzei, obchodů, uměleckých děl a tak podobně, kterými se dá toulat. A tak jsme se rozhodli 19.-20.7.2011 s dětmi z Vesničky toto město prozkoumat.

S dětmi, které docházejí do našeho komunitního centra, jsme 19.7.-20.7.2011 vyjeli na dvoudenní letní výlet do města Brna. Děti tento výlet měly za odměnu za slušné chování v průběhu školního roku, účast na doučování, kroužcích a reprezentaci Diecézní charity ostravsko-opavské, Vesničky soužití na nejrůznějších akcích. V Brně je čekal velmi pestrý program.  Navštívili jsme partnerskou organizaci IQ Roma servis, o. s., kde se děti zapojily do společného programu s místními dětmi. Zahrály si nové i známé hry jako je „Samuraj“, „Rytmus“, „Židličkovou“ a mohly se zúčastnit také války v break-dance. Pak jsme navštívili „Muzeum romské kultury“, kde jsme se dozvěděli více o romské historii. Děti se  mohly dozvědět o původu Romů a další nové informace.  Muzeum je velmi zaujalo. S dětmi jsme se procházeli také po centru a po památkách města Brna. Potom jsme měli možnost navštívit hrad Špilberk a Kasematy (chodby v opevnění renesančních, barokních a klasicistních pevností. Primárně tyto chodby sloužily jako přístup k střeleckým či dělovým komorám, výpadním brankám a podobným vojenským zařízením. Později sloužily také jako skladiště zbraní a jiného vojenského materiálu a jako prostor pro ubytování vojska. Často také bývaly žalářem), kde se dětem moc líbilo. Po procházce města a hradu jsme zašli s dětmi na oběd, po obědě děti čekalo sladké překvapení v podobě zmrzlinového poháru. I když se nám v Brně moc líbilo, těšili jsme se, až budeme zase doma.

Fotografie z teto akce naleznete zde.