Tradiční ples ve Vesničce soužití!

Tradiční ples ve Vesničce soužití!

Jak je již zajetým zvykem, i letos jsme na začátku roku pořádali velmi oblíbenou akci pro dospělé, a sice ples, dne 29. 1. 2016.

Akce to byla vskutku vydařená, o čemž svědčí úctyhodný počet návštěvníků – sál, který se na jeden večer změnil z klubu pro děti v krásné „plesu hodné místo“, hostil téměř 130 lidí. K tanci a poslechu hráli hned dvě hudební skupiny – Gipsy Grossman a Armageddon. Každá z kapel je orientovaná jiným směrem, proto si hosté mohli zatancovat na energické romské písně nebo se zaposlouchat do rytmických pecek české popmusic.

Zlatým hřebem bylo vyhlášení bohaté tomboly, kterou doprovázela hudební show první zmiňované kapely.

Celý večer byl přínosem také pro sblížení se pracovníků s obyvateli lokality.

Všem organizátorům akce a hostům děkujeme za zábavný večer!

Soňa Mrhálková

vedoucí sociálních služeb střediska Vesnička soužití