Tvořivá dílna říjen – prosinec 2013

Tvořivá dílna říjen – prosinec 2013

S dětmi jsme vyráběli „Veselé hodiny“, girlandy z listí, malované podzimní listí, anděla z keramické hlíny, vánoční svícen a vystřihovali jsme vločky.  Děti měly radost každého výrobku, který se jim povedl vytvořit.

Při vyrábění jsme se učili poznávat hodiny a dobře zpracovávat hlínu. Ukázali jsme si, jaké jsou podzimní barvy a jak vypadají, když se vzájemné prolnou. Vyzkoušeli jsme si, práci s jehličnatými větvičkami při výrobě svícnu. Procvičili jsme si jemnou motoriku při navlíkání listí a při vystřihování vloček z papíru.

Při vyrábění jsme si povídali a přicházejících ročních obdobích (podzim a zima), o vánocích, andělech,  ale také o škole a kamarádech.