Už víme kdo žije v ZOO Ostrava

Už víme kdo žije v ZOO Ostrava

Ve čtvrtek 30. 7. 2020 jsme s klienty NZDM Vesnička soužití navštívili ZOO Ostrava. Pro klienty to byla nejen možnost dostat se na jeden den mimo okolí svého domova, ale také měli možnost se zúčastnit poznávací a vědomostní soutěže ze světa zvířat.

Zoo Ostrava jsme navšítvili v rámci tzv. "Aktivizační činnosti mimo zařízení" (dále AČMZ).

AČMZ slouží zejména ke zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, nácviku chování v městské hromadné dopravě a orientaci v nabídce kulturních, vzdělávacích a zábavných akcích, jako možnosti k smysluplnému trávení volného času.

Přes úmorné vedro byla tato akce úspěšná a samotní klienti ji hodnotili za velice zdařilou.

Radek

NZDM Vesničky soužití

ZOO

 

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostrava a Moravskoslezkého kraje.

 

logo_cesky [Převedený]