Vesnička soužití pohledem studentky

Popravdě řečeno, člověk by neměl mít v životě velká očekávání, často je pak nepříjemně překvapen nebo zklamán! U mne tomu tak naštěstí nebylo. Jsem studentkou VOŠ sociální Caritas v Olomouci a v průběhu letního semestru prvního ročníku je podmínkou absolvování praxe. Proto jsem kontaktovala Diecézní charitu ostravsko-opavskou.

Před nástupem na praxi jsem neměla žádné představy, kde bych chtěla splnit praxi ani vyhraněnou cílovou skupinu, které bych se ráda věnovala. Nakonec jsem nastoupila na praxi ve středisku Vesnička soužití v Ostravě-Muglinově. Cílovou skupinou je zde romské etnikum, jedná se zejména o rodiny s dětmi a o děti od tří do osmnácti let. Zprvu jsem měla trochu obavy a předsudky, nikdy jsem totiž neměla zkušenost s prací s Romy. Ale brala jsem to jako výzvu.  Nyní po ukončení praxe můžu říct, že Vesnička soužití, byla ta správná volba. Splnilo se mi vše, co jsem si mohla přát. Dostalo se mi mnoho informací, jak Vesnička soužití funguje a jaké sociální služby nabízí. Poznala jsem zajímavé a vstřícné lidí, skvělé kolegyně z Předškolního klubu, které mě doprovázely během celé praxe. Zažila jsem mnoho situací s báječnými dětmi, které mě neustále něčím překvapovaly, tedy o dobrodružství a akci nebyla nouze. Přeji Vám všem, aby se Vám i nadále dařilo plnit poslání Vesničky soužití, jako tomu bylo doposud. Děkuji, že jsem mohla alespoň krátký čas strávit v tak příjemném prostředí a společenství, kterým je Vesnička soužití.