Změny v terénní formě služby na Vesničce soužití

Změny v terénní formě služby na Vesničce soužití

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Vesničky soužití prošla v průběhu měsíce dubna hned několika změnami. SAS nabízela dvě aktivity- terénní práci a aktivity pro předškolní děti.

Od 1. 4. 2018 služba SAS přešla pouze na aktivitu terénní práce. Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi již nejsou součástí nabídky služby SAS a to z důvodu malého zájmu klientů o tuto aktivitu.

V rámci služby SAS pracují aktuálně 4 terénní sociální pracovnice, které se věnují rodinám převážně z lokalit Slezské Ostravy a Michálkovic. Pracovnice pomáhají rodinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nemohou ji vyřešit vlastními silami. Služba byla od začátku roku 2018 poskytnuta 155 klientům. Zvýšila se i maximální kapacita služby a to na 60 rodin. Aktuálně přijímáme nové rodiny a probíhají nábory ve spádové oblasti služby.

Miroslava Berkyová, DiS.,

sociální pracovnice SAS