VESNIČKA SOUŽÍTÍ

Vesnička soužití představuje funkční model soužití romského a neromského obyvatelstva v Ostravě. Ve Vesničce soužití bydlí deset romských, deset neromských a dese smíšených rodin, celkem cca 135 osob.

Vesničku soužití tvoří tři řady domků a komunitní centrum se sociálními službami. Budovy byly vystavěny jako nová obydlí pro obyvatele Slezské Ostravy, kteří v roce 1997 při povodních přišli o střechu nad hlavou. Viz historie Vesničky soužití

Komunitní centrum již neslouží pouze obyvatelům Vesničky soužití, ale poskytuje sociální služby lidem také v okolí, zejména na Liščině, v Hrušově a od roku 2016 také v Michálkovicích.

 

V komunitním centru  jsou registrovány tyto služby:

Odborné sociální poradenství

Služba je určena pro lidi od 18 let v nepříznivé sociální sitauci, kterou neumí vyřešit samostatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Služba je určena pro rodiny s dětmi a je poskytována terénní formou přímo v domácnostech. Zájemcům o službu slouží ambulantní provozní doba. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Služba je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 19 let, kteří nemají přístup k běžným volnočasovým aktivitám.

 

Naše sociální služby se nezaměřují na pomoc jen v jedné oblasti, nýbrž je pro ně typický komplexní přístup k celkové situaci člověka/rodiny.