Centrum PramínekCílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Centrum Pramínek – sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi – pomáhá rodinám, které žijí ve Frýdku-Místku. Podporuje rodiče i děti ve snaze o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace (ztráta bydlení, nevyhovující bytové podmínky, nedostatek financí, nezvládání péče o dítě a domácnost apod.).


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Dagmar Dančevská, DiS. - vedoucí střediska, sociální pracovník Alena Niesnerová, Dis. - sociální pracovník