Denní centrum Maják


  • Tel.: 732 463 412
 
Vedoucí služby: Terezie Kolčárková - vedoucí střediska, pracovník v sociálních službách

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Denní centrum Maják je určeno pro osoby ve věku 18 – 65 let s chronickým psychickým onemocněním nebo lehkým mentálním postižením. Docházení do Denního centra a pobyt v kolektivu přispívají k psychické pohodě a zdravějšímu způsobu života uživatelů.


Organizace:


Seznam lidí:

Terezie Kolčárková - vedoucí střediska, pracovník v sociálních službách Bc. Alena Matýsková - sociální pracovník Bc. Jana Mecová, DiS. - pracovník v sociálních službách