Dobrovolnické centrum Charity Ostrava


  • Tel.: 596 783 011, 733 676 692
 
Vedoucí služby: Mgr. Martina Krhutová - koordinátor dobrovolnického centra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Martina Krhutová - koordinátor dobrovolnického centra