Dobrovolnické centrumCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE

Posláním dobrovolnického programu je podpora a pomoc klientům charitních služeb smysluplně a kvalitně trávit jejich volný čas.


Organizace:


Seznam lidí:

Tereza Staroščáková, Dis. - koordinátor dobrovolníků