Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší


  • Tel.: 733 676 651, 734 797 240, 593 035 046
 

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

telefonování, doprava služebním automobilem, ošacení z charitního šatníku


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Martina Horváthová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace