Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce


  • Tel.: 733 741 216, 734 792 048
 
Vedoucí služby: Mgr. Miroslav Hodeček - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a vzniklo v únoru roku 2005. Těžiště aktivit Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské tkví v zahraniční humanitární a rozvojové pomoci na Ukrajině, od roku 2014 působí také v Moldavsku. 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Miroslav Hodeček - vedoucí Mgr. Veronika Mechová, DiS. - pracovník humanitární a rozvojové pomoci Nataliya Mrovcová - koordinátorka projektu Důstojný život