NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

(NZDM)

 

Říkáme si „Depo“ a jsme klub plný srandy, nových věcí a kamarádů.

 

Poslání:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen „naše kluby“) je provozováno na dvou místech (Středisko Vesnička soužití, Středisko Horizont). Chceme pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném sociálním prostředí, vytvořit bezpečný prostor, ve kterém jim můžeme být nablízku v obtížných životních situacích, podporovat je při jejich zvládání a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých klientům na míru.

 

Cílová skupina – okruh osob:

Kluby jsou určeny pro děti a mládež ve věku od 6-19 let především ze Slezské Ostravy a nejbližšího okolí, kteří hledají pomoc v obtížných životních situacích nebo by se v budoucnu mohli do takové situace dostat, a kteří z důvodu své sociální situace mají ztížený přístup ke vhodným volnočasovým aktivitám přiměřeným svému věku.

Kluby nejsou určeny osobám s mentálním postižením, psychickým onemocněním a také zdravotním postižením takového rozsahu, který neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení. Pracovníci v klubech nejsou kvalifikovaní pro práci s dětmi a mládeží se zdravotním handicapem, které se neobejdou bez pomoci asistenta. Využití služby NZDM není určeno osobám, které nejsou schopny komunikace v českém nebo slovenském jazyce.

Kapacita klubu je maximálně 75 kientů.

Našim cíle je abys:

 1. věděl, na koho se můžeš obrátit v případě, že se cítíš ohrožen.
 2. řešil své problémy vlastními silami a dokázal jim i předcházet.
 3. rozvíjel své schopnosti, dovednosti a znalosti.
 4. navazoval a udržoval kvalitní mezilidské vztahy a cítil se být součástí společnosti.

Najdeš u nás:

 • poradenství
 • preventivní programy
 • kalčo (stolní fotbal)
 • pomoc se školní přípravou
 • ping - pong
 • tvůrčí činnosti
 • PC
 • Ateliér - výtvarná aktivita
 • hudební zkušebnu
 • hry a zábavu
 • akce - jednodenní, vícedenní

 • disko, workshopy, atd.

Řídíme se několika zásadami:

 • Neděláme rozdíly mezi sebou.
 • Nemusíš říkat své jméno.
 • Jsme tu pro Tebe.
 • Můžeš si vybrat, co chceš dělat a kdykoliv během otevírací doby přijít a odejít.
 • Klub je zadarmo.
 • Nikdo se o Tobě od nás nic nedozví.

 Adresa:

Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov 712 00

Naše otevíračka:

Otevírací doba v době školních prázdnin:

      pondělí - čtvrtek         

9:30 - 11:30 (mladší 6 - 12 let)

11:30 - 12:00 individuální konzultace

12:00 - 14:00 (starší 13 - 19let)

                            pátek                         

9:30 - 12:30 individuální konzultace

 

Otevíračka mimo školní prázdniny

pondělí - čtvrtek         

13:30 - 15:30 (mladší 6 - 12 let)

15:30 - 16:00 individuální konzultace

16:00 - 18:00 (starší 13 - 19let)

                      pátek                         

12:00 - 15:00 individuální konzultace

 

 

Kdo v klubu pracuje a na koho se můžete obrátit:

Dáša

sociální pracovnice 

Lucie

sociální pracovnice

Radek

pracovník v sociálních službách

 

e-mail.: nzdm.vs@dchoo.charita.cz 

tel.: 733 676 748

 

logo_cesky [Převedený]                                                

Tento program je realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.