Angličtina pokračuje i v roce 2016!

Ani po Vánočních prázdninách naši angličtináři nezahálí a pokračují v poznávání cizího jazyka a kultury.

Od ledna s dětmi pokračujeme v aktivitě Angličtina za podpory „Fondu pro nestátní a neziskové organizace (FNNO)“. Díky pokračování v aktivitě mají děti možnost prohloubit si své znalosti anglického jazyka a získat dostatečné jazykové vybavení pro komunikaci v tomto jazyce. Zaměřujeme se na opakování slovíček a gramatiky na téma jídlo, bydlení, rodina, barvy, hodiny, počítání, aj.

V rámci těchto témat se děti učí slovíčka a vytvářejí věty v anglickém jazyce. Pro zpestření si zahrajeme společně pexeso na různá slovíčka, vyplňujeme kvízy, křížovky, aj. Větší pozornost věnujeme i tématům, které děti probírají ve škole.

Za aktivitu Angličtina Marcela Snítilá, DiS.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz