Angličtina se rozloučila s projektem

Angličtina se rozloučila s projektem

Od dubna 2015 do března 2016, tedy celý jeden rok probíhala v našem středisku výuka angličtiny zábavnou formou a to za podpory Fondu pro nestátní a neziskové organizace.

V rámci projektu "Předškolní klub", který byl financován z „Fondu pro nestátní a neziskové organizace (FNNO)“ měly děti možnost rozvíjet své znalosti anglického jazyka a získat tak dostatečné jazykové vybavení pro základní komunikaci v tomto jazyce. Po celou dobu trvání tohoto projektu jsme společně probírali tato témata: Holidays – prázdniny, School - škola , Colors – barvy, Numbers – čísla, Clock – hodiny, My hobbies - moje koníčky, Profession - povolání, Sports – sporty, My family – moje rodina, Christmas – Vánoce, Easter – Velikonoce aj.

Během této aktivity jsme shlédli pohádky s anglickými titulky a televizní pořad s názvem "Baby English", kde děti poslouchaly anglickou výslovnost a měly možnost si ji vyzkoušet. Větší pozornost věnujeme i tématům, které děti sami probírají ve škole.

Jednou týdně se děti scházely pod vedením lektora a během těchto hodin si děti např. společně četly z pracovních listů, aby se dozvěděly nová slovíčka a nacvičily si jejich výslovnost. Vyzkoušely si doplňovačky, kvízy, křížovky, hádanky, anglické a české pojmenování obrázků, aj. Poté získané informace využily na přezkoušení mezi sebou. Dále jsme hráli různé hry, například pexeso, kdy děti hledaly stejné dvojice a učily se při tom další nová slovíčka. Hra byla zaměřená na číslice, barvy, rodinu aj.

Dětem se anglický jazyk moc líbil a byly by moc rády, kdyby tato aktivita pokračovala i nadále. Především z důvodu, že se jim ve škole zlepšily známky. Také v žákovské knížce u dvou dětí bylo sdělení od paní učitelky, které se týkalo pochvaly a poděkování vedoucímu aktivity.

V rámci projektu Erasmus +, k nám jezdí dobrovolnicí z různých cizích zemí a mluví převážně anglicky, takže děti mohou si své dovednosti prakticky ověřovat.

Marcela Snítilá

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz