Dětský Den Horizontu a Pavučiny

V sobotu 4. 6. 2011 jsme pořádali společně s klubem Pavučina dětský den. Jelikož jsme v lokalitě dvě organizace, které se zaměřují na „práci“ s dětmi, tak jsme spojili síly a uspořádali společný den dětí.

Soutěžní disciplíny, kde děti plnily různé úkoly měla na starosti Pavučina a hec boje, kde děti soutěžily proti sobě a ukázku Hasičů jsme měli na starosti my z Horizontu. Spolupráce na dni dětí byla pěkná. Dětem se akce moc líbila.

 

Akce začala registrací dětí ve 13 hodin, kde každé dítě zaplatilo 15 korun a dostalo kartičku, kde byly napsány všechny disciplíny. Děti pak postupně plnily 10 soutěžních disciplín, které se odehrávaly na louce za klubem Pavučina. Účast na dni dětí byla poměrně veliká, na akci přišlo 60 dětí. Po skončení soutěžních disciplín na děti čekala ukázka hašení požárů místním dobrovolným Hasičským sborem z Kunčiček, to že máme u nás dobré hasiče, nám ukázali rychlým uhašením ohniště. Po uhašení požáru nám hasiči vyrobili kupu pěny a my tak mohli běhat a skákat do pěny a také nám připravili vodní stěnu. No paráda, v tom vedru nám to docela bodlo, pak se hasiči přemístili na parkoviště, kde nám ukázali svou techniku a my si mohli vše vyzkoušet. Mezitím se děti mohly zúčastnit tří hec bojů. Pak už se pomalu se začalo chystat ke kulturnímu programu, který bohužel nebyl, protože nám začalo pršet. Proto jsme kulturní program částečně zrušili a dětem jsme předaly ceny, které získaly podle toho, jak se jim dařilo v soutěžních disciplínách a ti, kteří nevyhráli, tak dostali balíček útěchy. Po té se děti a jejich rodiče rozešli do svých domovů. Podívejte se na fotky z této pěkné akce. Ještě chceme poděkovat klubu Pavučina za to, že se o nás pracovníky a dobrovolníky dobře starali a připravili pěkné a chutné občerstvení. Moc se těšíme na další spolupráci.

 

 Zdeněk Skalka (král romčat)