Keramické dílny v Horizontu

Nejen hrnčíři a sochaři umějí pracovat s keramickou hlínou. I děti z Horizontu si v rámci NDZM aktivity Tvořivé dílny také zabořily své prsty do hlíny. 

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

 

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.