Klub v muzeu Petřvald

Klub v muzeu Petřvald

Nenechali jsme se odradit mrazivým počasím a opět jsme využili volný čas kvalitně.

Dne 21. 1. 2016 jsme s dětmi z NZDM Horizont navštívili další muzeum Tešínska, tentokrát ve městě Petřvald. Cílem výletu bylo seznámit děti s památkami a historií města Petřvald, v rámci podpory integrace do společnosti.

Stálé expozice této pobočky Muzea, sídlící v historickém objektu bývalé fary, jsou věnovány Kouzelnému světu tramvají (jízdní řády, jízdenky, fotografie, funkční model tramvajového vozu) a Tradici hornictví na Karvinsku, která seznamuje návštěvníky s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí, sídelní strukturou nebo životním prostředím.

Také jsme shlédli výstavu dřevěných miniatur kostelů. Výstava přiblíží návštěvníkům fenomén dřevěných sakrálních staveb, dodnes typických zejména pro podhorskou a horskou část Těšínska a severovýchodní Moravy, prostřednictvím unikátního souboru více než dvou desítek autentických modelů autora Jana Blizňáka. Modely jsou věrnými kopiemi originálních staveb a přitažlivou formou tak dokládají rozmanitost tohoto typu architektury.

Výlet, se líbil nejen dětem, ale také naší dobrovolnici Anastasii, která společně s dětmi objevovala historii, tradici a kouzlo našeho kraje.

Veronika Vašíčková

 

 

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezkého kraje.