Na záhrádce to zase žije

Na záhrádce to zase žije

Zahrádka Na Rampě byla nějakou dobu mimo provoz z důvodu stavebních prací na přilehlém domě, kde jsou nyní sociální byty. S klienty sociálně aktivizační služby, kteří navštěvují naše aktivity pro rodiny s předkšolními dětmi, jsme se ale po ukončení rekonstrukce na zahrádku vrátili, abychom ji připravili na návštěvy dětí. Doufáme, že nám počasí bude přát a budeme moci chodit na zahraádku celé léto!

Letos poprvé jsme mohli pozvat klienty s dětmi na naší zahrádku, kde proběhlo první letošní opékání párků, na které jsme se všichni těšili. Počasí nám přálo a děti si na zahradě užívaly hlavně pískoviště. Setkání bylo příjemné, společně jsme si popovídali o nadcházejících prázdninách a o tom, jaké kdo má plány na léto.   

Děti dostaly od pracovnic malou pozornost před prázdninami, ze které měly ohromnou radost. Těšíme se na léto, kdy bude naše služba otevřená tak jako celý rok!

Pracovnice Petra a Michaela

Sociálně aktiivzační služba pro rodiny s dětmi,

Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi

1234

 

logo_cesky [Převedený]

 

SLEZSKÁ