S dětmi o návykových látkách

S dětmi o návykových látkách

Před začátkem prázdnin jsme s dětmi probírali téma návykových látek. Cílem této preventivní aktivity bylo poučení o následcích užívání drog a pití alkoholu.

Aktivitu jsme zahájili shlédnutím krátkého videa o drogách a alkoholu a následcích jejich užívání. Video bylo zaměřené na věkovou skupinu našich klientů, takže pro ně bylo srozumitelné a proto byla následná diskuze živá. Děti se svěřily se svými zkušenostmi s kouřením či alkoholem a zkusili si sami zhodnotit, co tato zkušenost pro ně znamenala. . Vysvětlili jsme si také, jaký vliv mají tyto látky na jejich organismus a zdraví, co to s jejich tělem dělá a jaké mohou být následky.

Preventivní aktivity jsou speciální programy vytvořené dle specifických potřeb cílové skupiny a dané lokality. Preventivními programy jsou myšleny tzv. programy specifické prevence. Jde o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Cílem je reagovat na specifické podmínky, ve kterých žijí klienti zařízení. Zlepšit jejich orientaci ve společenském prostředí a posílit tak jejich možnosti pro řešení obtížných životních situací.

Za tým NZDM

Lucie, Klára a Veronika

stažený soubor

 

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje

a díky podpoře městského obvodu Slezská Ostrava.

 

logo_cesky [Převedený]

 

 

SLEZSKÁ