Tvořivé díĺny uzvařely rok projektu

Tvořivé díĺny uzvařely rok projektu

V rámci projektu "Předškolní klub", který byl financován z „Fondu pro nestátní a neziskové organizace (FNNO)“ měly děti možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti tvořivé aktivity, díky této aktivitě si děti mohly rozvinout jemnou motoriku, naučit se relaxaci při práci a osvojit si některé tvořivé techniky. Po celou dobu trvání tohoto projektu jsme společně připravovaly program. Děti si samy vymýšlely, co se chtějí naučit. Volba práce byla pouze koordinovaná pracovníkem, tak aby se děti učily techniky, které jednou využijí ve svém životě.

Během této aktivity jsme  se děti seznámily s technikami jako jsou enkaustika, malovaní na sklo a keramiku, drátkování, šperkařství, práce s polymerovými hmotami, pletení z papíru, výroba mýdla, malbou na textil. Největší část v tomto projektu jsme však věnovali práci s keramickou hlínou.

Vyjma těchto technik jsme se také částečně relaxaci a rozvoji trpělivosti např. zažehlování perliček a nebo arteterapeutickým cvičením. Díky těmto aktivitám se děti však zdokonalovaly v základních činnostech a to už jak při správném úchopu pastelky tak např. při stříhaní, lepení, válení, atp.

Jednou týdně se děti scházely pod vedením lektora. Aktivita probíhala tak, že děti přicházely ve stanovený čas a společně si připomněly podle nástěnky co se bude daný den vyrábět. Lektor jim dané téma vysvětlil a následně předvedl. Děti spolu spolupracovaly, navzájem si pomáhaly, aby z aktivity odcházel každý se svým výrobkem.

Dětem se tato aktivita líbila. Do aktivity se rádi vracely a při každé práci mě mile těšilo jejich nadšení.

Dana Bencová, lektorka aktivity Tvořivé dílny

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz