Za zvířátky do ZOO v Ostravě

Pátek, 15. dubna byl pro nás krásný den! Navštívili jsme s dětmi ZOO v Ostravě, která člověku v každém věku má co nabídnout!

Děti měly možnost poznat, že o mláďata se nemusí vždy starat jen maminka-samička a co taková péče o mláďata ve zvířecí říši obnáší.

„Z přírody nejen na talíř aneb, kdo žije na statku“.  Tam se děti seznámily s procesem zdomácnění, domácími zvířaty i jejich předky, s produkty a užitkem hospodářských zvířat.Potkali jsme i africká zvířata a dozvěděli jsme se o nich zajímavé informace.

Příjemným zážitkem bylo prožití lesa různými smysly, viděli jsme i s pobytovými znaky zvěře v lese, seznámili jsme se také s ohrožením lesů a jejich ochranou. Na "Cestě vody" jsme poznali, jak velkou cestu voda urazí, než se dostane do našeho vodovodního kohoutku a co se s ní děje po opuštění domácnosti.

U opic jsme měli možnost k rozpoznat zásadní rozdíly primátů a ostatních živočichů a k čemu takové „novinky“ slouží. U slonů jsme se seznámili s chobotnatci, zvláštnostmi jejich těla a zajímavostmi z jejich života.

Zajímavé informace jsme se dozvěděli při "Objasnění významu zoologických zahrad a chovu zvířat v lidské péči", a to za pomoci mnoha názorných pomůcek.

Děti tak získaly nespočet nových informací o široké škále zvířat a jejich přirozeném prostředí, tudíž si procvičily i zeměpisné znalosti. Za poznáním se přidala i naše dobrovolnice Anastasia. Vše jsme si pečlivě pročítali a na některá zvířata si mohly děti i sáhnout, což pro ně byl velký zážitek.

Za NZDM Klub Horizont Marcela Snítilá

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezkého kraje.