Zdravotnická přednáška

Okamžitá KPR (kardio-pulmonální resuscitace) přímo na místě nehody zvyšuje naději na přežitízraněného 2-3krát a každá minuta bez poskytnuté KPR snižuje prognózu přežití o 10-15%.

Takto hovoří statistiky záchranářů a pro zdravotnické profesionály by měla být aplikace resuscitace naprostou samozřejmostí.

I zaměstnanci Armády spásy měli možnost v rámci edukace v této oblasti vyslechnout si zajímavou přednášku o rozšířené KPR. Zdravotnická přednáška zvyšuje kvalifikovanost zaměstnanců, při výkonu zaměstnání v organizaci, která má omezené možnosti takové přednášky uspořádat. Přednášející, Bc. Radim Kozelský ze Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje seznámil zaměstnance s historií resuscitace, s algoritmem zachraňovacích postupů (tzv. Guidelines) u dětí i dospělých, se zásadami kvalitně prováděné nepřímé masáže srdeční a mnoha jinými, život zachraňujícími, postupy. Nechyběla ani prezentace pomůcek užívaných k zajištění dýchacích cest či k obnovení srdeční činnosti. Závěr přednášky patřil diskuzi, ve které zaměstnanci pokládali otázky k doplnění svých vědomostí.

Přednáška se účastníkům líbila a obohatila jejich dosavadní znalosti, ale hlavně si uvědomili, jak důležitá je znalost postupů při poskytování první pomoci nejenom pro zdravotníky, ale i pro laickou veřejnost.

Marie Nováčková