Mezinárodní projekty se blíží ke svému konci

Mezinárodní projekty se blíží ke svému konci

V minulých týdnech proběhly závěrečné meetingy obou mezinárodních projektů, které Diecézní charita ostravsko-opavská momentálně realizuje. Zástupci DCHOO se tak rozjeli nejprve na sever do Švédska a pak do nádherné Paříže.

Nejdříve partneři projektu Young and Adults for Better Life (Grundtvig partnerství) vycestovali na sever do švédských lesů. V rámci projektového setkání se partneři zúčastnili mezinárodního festivalu tance pořádaného hostitelskou organizací. Do národních krojů oblečení partneři nejdříve absolvovali průvod vesnicí, přičemž nesli vlajky svých zemí tak aby diváci snadněji identifikovali zemi, kterou reprezentují, a poté se aktivně účastnili i samotného festivalu. Portugalská delegace si pro tuto příležitost dokonce přichystala ukázku svých národních tanců a písní. Všichni partneři pak společně vystoupili na podiu a předvedli diváků jeden z projektových výstupů – píseň na téma mezigeneračního dialogu. Kromě toho koordinátorka projektu divákům představila obecnou myšlenku projektu a úspěchy, kterých partneři za téměř dva roky společně dosáhli.

Poslední meeting projektu Step se konal v kouzelné Paříži. Jelikož šlo opět o poslední setkání, byla součástí meetingu i velká propagační událost, na kterou bylo pozváno mnoho významných hostů. Za Diecézní charitu ostravsko-opavskou se meetingu zúčastnila tříčlenná delegace včetně pana ředitele Lukáše Curyla.

Během obou meetingů probíhaly mezi partnery usilovné debaty o možné budoucí spolupráci v rámci nových mezinárodních projektů. Doufejme tedy, že společné představy partnerů budou moci být zrealizovány a DCHOO bude při své práci opět moci čerpat inspiraci ze zahraničí.

Související galerie