V dubnu jsme měli v Depu měsíc na téma POVOLÁNÍ A PROFESNÍ DRÁHA.

V rámci tohoto tématu jsme realizovali tyto aktivity:

Tematický pracovní list na téma SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, v němž měly děti za úkol popřemýšlet o této práci a napsat, co všechno obnáší pozice sociálního pracovníka, jaká je jeho náplň práce a jaké vzdělání je k tomuto povolání třeba. Vyplněné TPL jsme si pak spolu prošli a informace doplnili.

S dětmi jsme si v průběhu měsíce povídali, jakou by chtěli práci, co to jsou peníze a výplata a jak vidí svůj život za pár let, až budou pracovat.

Keramická dílna březen/2013

V měsíci březnu jsme v keramické dílně dodělávali rozdělané výrobky. Některé děti si svazovaly loutku pštrosíka, jiné si šily čelenku na keramický knoflík. Nechali jsme se taky inspirovat přicházejícím jarem a Velikonocemi a vyráběli jsme barevné motýly a Velikonoční košíček.

Srovnání předškolního klubu ve Vesničce soužití a v Horizontu

Ve vesničce soužití a na Horizotu byla na praxi studentka 1. ročníku Mezinárodní sociální a humanitární práce. Měla možnost se zúčastnint předškolních klubů v obou zařízeních a porovnat jejich činnosti.

Změny v Sociální poradně od května 2013

Od června 2013 se změní personální obsazení v Sociální poradně. Stávající sociální pracovnice Michaela Klvaňová odchází na mateřskou dovolenou a místo ní bude poradenství poskytovat Tereza Glatterová (která bude rovněž nadále pracovat v nízkoprahovém zařízení) a Martina Češlová (která dosud pracovala jako asistentka vedoucího Vesničky soužití).

Moje praxe ve Vesničce soužití

Jako studentka oboru sociální a humanitární práce na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem se dostala na praxi do Vesničky soužití v Ostravě. Praxe jsou pro studenty tohoto oboru povinné, můžeme si však sami zvolit, na jakém pracovišti a s jakou cílovou skupinou budeme pracovat. Já jsem si vybrala Vesničku soužití hlavně proto, že je to velice komplexní a samostatně fungující jednotka a s ničím takovým jsem se dříve nesetkala. Také mě zajímalo, jak žijí Romové a chtěla jsem blíže poznat jejich kulturu, kterou jsem doposud znala jen velmi zkresleně z médií.

Liga ve stolním fotbale (kalču)

V klubu Depo (NZDM) jsme dne 24. 4. 2013 zahájili ligu ve stolním fotbale. Děti si vyplnily přihlášky, pročetly si zásady a systém ligy a pak už prakticky celé odpoledne probíhalo v duchu kalčového zápolení. Díky velkého počtu zájemců u mladších dětí bylo odehráno přes 100 zápasů, což působí až neuvěřitelně! I u starších byl o ligu zájem a zápasy měly samozřejmě vyšší technickou úroveň.

Angličtina - březen 2013

V březnu začalo nové pololetí vzdělávací aktivity – angličtina. Angličtina probíhá jednou týdně a výuka je rozdělena na začátečnickou úroveň a pokročilou úroveň. Kapacita jsou čtyři děti v jedné skupině. Zatím je ještě místo u pokročilých – neváhejte a pojďte se učit anglicky!

Proč je PK ve čtvrtek a v pátek zavřený?

Od 1.3.2013 tohoto kalendářního roku se udála jedna velká změna. Předškolní klub, tak jak jej znáte, funguje pouze od pondělí do středy včetně. A co tedy děláme ve čtvrtek a v pátek? Vyrážíme do terénu, přímo k dětem do rodin.

Tvořivá dílna březen 2013

V měsíci březnu 2013 jsme se nechali inspirovat Velikonocemi a blížícím se Jarem. A našimi jarními výrobky, jsme samotné jaro snažili nalákat, aby už konečně přišlo a roztál ten dlouhotrvající sníh. Vyráběli jsme Velikonoční přání a kuře, které se mohlo schovat do skořápky. Dále jsme malovali obrázek jara na větší formát (A3) a starší děti se pustili do stromu čtyř ročních období.

Tolik knížek pohromadě jsme ještě neviděli!

Dne 10. 4. 2013 jsme se ihned po svačince vydali směrem do centra Ostravy, konkrétně do knihovny. Pořádně jsme nevěděli, co nás čeká, ale byli jsme netrpěliví a plni očekávaní. A jako vždy nás na místo dovezl trolejbus.