Angličtina - duben 2013

V měsíci dubnu jsme v angličtině s dětmi z první skupiny začali pracovat s učebnicemi a pracovními sešity. Seznámili jsme se se základy angličtiny, naučily jsme se první slovíčka a krátké věty. Naučili jsme se pozdravit se, představit se a naučili jsme se názvy barev. Také jsme v angličtině oslavili Velikonoční svátky, a to velikonoční omalovánkou s anglickými slovíčky. Dětem nakonec vznikl krásný velikonoční zajíček.

Májové opékání 2013

29.5.2013

Příprava akce 13:30 - 14:30 hod.

Opékání 14:30 - 17:30hod.

Přineste si něco k jídlu (na opékání) nebo bude možnost si zakoupit párek a chleba za částku 5 Kč.

Všichni jste srdečně zváni !

Co nás čeká v NZDM v měsíci květnu 2013?

„Byl pozdní večer – první Máj,

večerní Máj byl lásky čas….“

Kousíček ze známé básně přesně vystihuje to, čemu se budeme věnovat v tomto měsíci. Jako každý květen, i tento se totiž ponese v duchu lásky a všeho, co se kolem ní točí :)

V dubnu jsme měli v Depu měsíc na téma POVOLÁNÍ A PROFESNÍ DRÁHA.

V rámci tohoto tématu jsme realizovali tyto aktivity:

Tematický pracovní list na téma SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, v němž měly děti za úkol popřemýšlet o této práci a napsat, co všechno obnáší pozice sociálního pracovníka, jaká je jeho náplň práce a jaké vzdělání je k tomuto povolání třeba. Vyplněné TPL jsme si pak spolu prošli a informace doplnili.

S dětmi jsme si v průběhu měsíce povídali, jakou by chtěli práci, co to jsou peníze a výplata a jak vidí svůj život za pár let, až budou pracovat.

Keramická dílna březen/2013

V měsíci březnu jsme v keramické dílně dodělávali rozdělané výrobky. Některé děti si svazovaly loutku pštrosíka, jiné si šily čelenku na keramický knoflík. Nechali jsme se taky inspirovat přicházejícím jarem a Velikonocemi a vyráběli jsme barevné motýly a Velikonoční košíček.

Srovnání předškolního klubu ve Vesničce soužití a v Horizontu

Ve vesničce soužití a na Horizotu byla na praxi studentka 1. ročníku Mezinárodní sociální a humanitární práce. Měla možnost se zúčastnint předškolních klubů v obou zařízeních a porovnat jejich činnosti.

Změny v Sociální poradně od května 2013

Od června 2013 se změní personální obsazení v Sociální poradně. Stávající sociální pracovnice Michaela Klvaňová odchází na mateřskou dovolenou a místo ní bude poradenství poskytovat Tereza Glatterová (která bude rovněž nadále pracovat v nízkoprahovém zařízení) a Martina Češlová (která dosud pracovala jako asistentka vedoucího Vesničky soužití).

Moje praxe ve Vesničce soužití

Jako studentka oboru sociální a humanitární práce na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem se dostala na praxi do Vesničky soužití v Ostravě. Praxe jsou pro studenty tohoto oboru povinné, můžeme si však sami zvolit, na jakém pracovišti a s jakou cílovou skupinou budeme pracovat. Já jsem si vybrala Vesničku soužití hlavně proto, že je to velice komplexní a samostatně fungující jednotka a s ničím takovým jsem se dříve nesetkala. Také mě zajímalo, jak žijí Romové a chtěla jsem blíže poznat jejich kulturu, kterou jsem doposud znala jen velmi zkresleně z médií.

Liga ve stolním fotbale (kalču)

V klubu Depo (NZDM) jsme dne 24. 4. 2013 zahájili ligu ve stolním fotbale. Děti si vyplnily přihlášky, pročetly si zásady a systém ligy a pak už prakticky celé odpoledne probíhalo v duchu kalčového zápolení. Díky velkého počtu zájemců u mladších dětí bylo odehráno přes 100 zápasů, což působí až neuvěřitelně! I u starších byl o ligu zájem a zápasy měly samozřejmě vyšší technickou úroveň.

Angličtina - březen 2013

V březnu začalo nové pololetí vzdělávací aktivity – angličtina. Angličtina probíhá jednou týdně a výuka je rozdělena na začátečnickou úroveň a pokročilou úroveň. Kapacita jsou čtyři děti v jedné skupině. Zatím je ještě místo u pokročilých – neváhejte a pojďte se učit anglicky!