Tvořívá dílna „Šikovné ruce“ prosinec 2012

V prosinci naši výrobu ovlivnily blížící se Vánoce. Vyráběli jsme vánoční řetěz, svícen a vybarvovali vánoční mandalu.

Sněží, sněží, děti s předškolního klubu ven běží…

Dne 16.1.2013 jsme se vydali do sněhem zasypané krajiny. Pořádně jsme se oblékli, čepice, šály a rukavice rozhodně nechyběly a náš směr byl jasný – dojít na hřiště a zahrát si tam na honěnou.

Žonglování prosinec 2012

V prosinci jsme díky Vánočním svátkům měli jen dvě lekce, na kterých jsme si zopakovali veškeré naučené cviky a triky jak s míčky, tak i s flower stickem.

Turnaj ve fotbálku 29. 1. 2013

Dne 29. 1. 2013 se uskuteční na Vesničce soužití Turnaj ve fotbálku. Akce, které se prostřednictvím podpory Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, jež realizuje projekt „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách, mohou zapojit také děti navštěvující středisko Horizont, je pořádaná ve spolupráci s Vesničkou soužití. Více informací zde

Doučování prosinec 2012

Terénní doučování se v měsíci prosinci, stejně jako ostatní aktivity Komunitního centra, neslo v duchu vánočním. Dětem byly připraveny hravou formou úkoly a cvičení, které se nějakým způsobem týkaly Vánoc, ale samozřejmě tak trochu skrytě rozvíjely v dětech jejich schopnosti a prohlubovaly poznatky v oblasti matematiky či jazyka českého.

Aktivita malování – prosinec 2012

V prosinci proběhla aktivita „Malování“ díky vánočním svátkům jen dvakrát. Vyzkoušeli jsme si klasické zimní témata – kreslení severního polu za pomocí tuše a poslední lekci jsme si zahráli kteslící hru, která byla opět zaměřena na zimní téma.

Chceš se vyjádřit? - Komunitko

Dnes 11.1.2013 proběhlo v NZDM setkání komunitní skupiny (komunitko) s názvem „Chceš se vyjádřit?“, ve kterém se naše děti mohou vyjádřit k fungování klubu, říct nám svá přání, pochvaly, nápady, ale také připomínky nebo stížnosti.

Ping - pong prosinec 2012

Do této aktivity dochází cca 9 dětí. Tato aktivita je baví, jsou moc šikovní.

Zúčastnujeme se i turnaju mezi jinými organizacemi.

Capoeria - prosinec 2012

Do aktivity chodí pravidelně cca 4 dětí. Dětí mají o tuto aktivitu  zájem.

Workshop Angličtina – prosinec 2012

V prosinci byly pouze dvě lekce angličtiny. Na hodinách jsme se s dětmi věnovali vánočním tématům a tématu rodina. Pro děti byly připraveny interaktivní hry a techniky, při kterých se děti pobavily a zároveň něco nového naučily.