Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Diecézní pouť charit se letos uskutečnila v Hrabyni

Také letos se uskutečnila již tradiční pouť charit ostravsko-opavské diecéze. Na dvě stě poutníků se sešlo ve středu 8. května 2011 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni. Po poutní mši svaté následovala setkání v místním kulturním domě.

Jarní smažení vaječiny

Dne 25. 5. jsme si v našem klubu společně s vychovatelkou Helenkou a dětmi ze školní družiny udělali pěkné odpoledne, které jsme zakončili smažením vaječiny.

Vykvete Slezská Lilie?

V Ostravě 25.6.a 26. 6. 2011 možná vykvete „Slezská Lilie“. Jedná se o nový hudební festival, který se v těchto dnech bude konat v Ostravě - Kunčničnách a na dalších místech Ostravy. Tento ojedinělý hudební zážitek s mezinárodním obsazením má sociální kontext – koná se na podporu práce s rodinami a dětmi v Ostravě.

Terénní sociální práce v Kunčičkách

V rámci terénní sociální práce v Kunčičkách jsme si v jednom domě všimli, že u jednoho neobydleného bytu jsou vypáčené dveře. Lokalita je známá tím, že v některé prázdné byty dočasně využívají osoby závislé na drogách. Tyto dveře bylo potřeba z bezpečnostních důvodu zabezpečit, proto jsme o této skutečnosti informovali pověřeného pracovníka vlastníka tohoto domu. Uvnitř tohoto bytu jsme našli několik použitých injekčních stříkaček, proto jsme také zavolali policii a pracovníky občanského sdružení Renarkon, kteří se zabývají sběrem špinavých stříkaček a jehel a jejich bezpečnou likvidací.

Výlet na hrad Hukvaldy

Dne 14. 5. jsme si s klubem vyjeli na výlet na Hukvaldy.

Unita rozšířila výrobu oplatek a vytvořila nová pracovní místa

11. května 2011 byla slavnostně zahájena výroba v rozšířeném provozu společnosti Unita, která je jediným výrobcem hostií a významným výrobcem lázeňských oplatků v České republice. Rozšíření provozu přinese kromě bohatšího sortimentu také nové pracovní příležitosti v regionu. Slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti biskupa ostravsko-opavského Mons. Františka Václava Lobkowicze, který provozovnu požehnal a dalších hostí. Přítomní si mimo prohlídky areálu mohli také sami vyzkoušet, jak se oplatky dělají.

Velká hra „poznej krásy Evropy“

Ve středu 4. 5. jsme s dětmi vyrazili do Miniuni - světa miniatur, kde jsme pro nepřipravili soutěž „Poznávej Evropu“. Děti jsme rozdělili do dvou skupin a řekli jsme jim, v čem budou soutěžit.

Vaření se školní družinou

Dne 26. 4., poslední úterý v měsíc, jsme měli jako obvykle společné vaření se školní družinou.