Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

DCHOO získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

Diecézní charita ostravsko-opavská získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v rámci programu CSR. DCHOO získala titul "Společenský odpovědné organizace". Slavností předávání cen probíhalo 27.11. 2012 v Praze.

Žonglování listopad 2012

V měsíci listopadu jsme se v této aktivitě věnovali procvičování složitějších triků s flowerstickem a zakladních triků se třemi míčky. Žonglovaní s míčky je trošku obtížnější, proto postupujeme pomaleji, ovšem nikde není řečeno, že to nezvládneme!

workshop "Za oponou"  listopad 2012

Máme už měsíc prosinec a i v tomto měsíci se pravidelně vždy v úterý scházíme v prostoru předškolního klubu, kde probíhá divadelní workshop Za oponou.

Ping - pong listopad 2012

Do této aktivity dochází kolem 9 dětí, tato aktivita je baví a dělají v ní pokroky.

Capoeria - listopad 2012

Dětí mají o tuto aktivitu zájem. Do aktivity chodí pravidelně kolem 8 dětí.

Bydlení na Vesničce soužití

V rámci poradenství v oblasti bytové problematiky přijímá sociální pracovnice poradny také žádosti o bydlení ve Vesničce soužití.

Bydlením ve VS se rozumí pronájem 30 domků v blízkosti komunitního centra, které jsou ve vlastnictví Diecézní charity ostravsko –opavské. Jedná se o klasické nájemní bydlení na základě nájemní smlouvy.

Nejde tedy o krizové, dočasné nebo azylové ubytování a bydlení ve Vesničce tedy není sociální službou!

Nové byty v Ostravě Kunčičkách

Rozvoj sociálně aktivizační služeb Diecézní charity ostravsko-opavské úspěšně pokračuje. V rámci programu Bydlení s doprovodným sociálním programem nyní Diecézní charita provozuje jedenáct bytů. Během necelých 4 měsíců od začátku realizace projektu Kunčičky - místo pro život se podařilo diecézní charitě získat pro klienty 4 nové byty.