Předvánoční výlet do Prahy

Ve dnech 7. a 8. prosince 2012 proběhl předvánoční výlet dětí z NZDM Horizont. Děti tak dostaly odměnu za svou celoroční aktivitu, pomoc druhým a v rámci výletu, také podpořily dětskou onkologii v Motolské nemocnici.

Děti k příležitosti návštěvy Prahy uskutečnily sbírku plyšových hraček, pro děti v Motolské nemocnici. Více o programu a návštěvě Prahy uvedl Zdeněk Skalka (pracovník sociálních služeb NZDM):

"Cesta do Prahy byla příjemná a probíhala v dobré náladě. Nejdříve jsme se ubytovali a poté vyrazili do Motolské nemocnice. Děti nemohly přímo navštívit onkologické centrum, protože zde byl zákaz návštěv. Plyšáky tak předaly  paní Zuzaně Polákové, která zastupovala Nadační fond Klíček. Za plyšáky dětem poděkovala a také nás pozvala do Malejovic, kde pořádá Nadační fond Klíček pro děti plno zajímavých aktivit. Po návštěvě Motolské nemocnice jsme vyrazili do Jedličkového ústavu, kde se nás ujal ředitel pro Základní a Střední školu v Jedličkově ústavu, pan Antonín Herrmann. Provedl nás po celém areálu, ukázal nám třídy, tělocvičnu a bazén s hřištěm. Součástí návštěvy byla také diskuze s dětmi, především o jejich volnočasových aktivitách a budoucích plánech. Druhý den jsme navštívili centrum Prahy, kde jsme se zastavili v kostele Pražského Jezulátka a spontánní modlitbou poděkovali za pěkný výlět. Po příjemné procházce Prahou jsme plni dojmů vyrazili zpět do Ostravy."

Výlet byl podpořen městem Ostrava v rámci projektu Otevřená budoucnost III. "Chceme poděkovat vedení Charity a všem podporovatelům, že nám umožnili tento pěkný výlet, který byl pro nás poučný a zajímavý." dodal Zdeněk Skalka.