Dobrovolnice ve Vesničce soužití a Horizontu

Dobrovolnice ve Vesničce soužití a Horizontu

Ve Vesničce soužití a ve středisku Horizontu působí od září tohoto roku dvě dobrovolnice ze zahraničí. Jmenují se Pia Lüken a Marie Faye. Pii je osmnáct let a pochází z Německa, Marie je třiadvacetiletá slečna z Francie. Oběma se u nás moc líbí a jsou nadšené z naší činnosti. Marie i Pia jsou rády, že mohou pracovat pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou, ke klientům si utvořily pěkný vztah. Mají rády atmosféru v našich zařízeních a cítí se dobře, když zde jsou a pomáhají. Pro holky je trošku problém čeština, ale obě mají lekce českého jazyka a neustále se zlepšují. Rády by se více zapojily a přispěly svými aktivitami. Což je pro nás inspirací do nového roku 2014.

Vánoční odpoledne 2013

Vánoční odpoledne 2013

Dne 11.12.2013 jsme pro klienty NZDM uspořádali Vánoční odpoledne. Návštěvníci si mohli u jednotlivých stanovišť vytvořit různé tradiční vánoční výrobky za asistence pracovníků Komunitního centra. Klienti si své výrobky mohli odnést domů, věnovat je Komunitnímu centru, anebo je vyrobit pro další sociální službu. 

Vánoční workshop pro rodiče 2013

Vánoční workshop pro rodiče 2013

2.12.2013 se Komunitním centrem rozléhala vůně jehličí, neboť jsme s maminkami vyráběli vánoční věnce a svícny.

Tvořivá dílna říjen – prosinec 2013

Tvořivá dílna říjen – prosinec 2013

S dětmi jsme vyráběli „Veselé hodiny“, girlandy z listí, malované podzimní listí, anděla z keramické hlíny, vánoční svícen a vystřihovali jsme vločky.  Děti měly radost každého výrobku, který se jim povedl vytvořit.

Ohlednutí - Sociální poradna ve Vesničce soužití za rok 2013

Ohlednutí - Sociální poradna ve Vesničce soužití za rok 2013

Sociální poradna Vesničky soužití v roce 2013 prošla několika personálními změnami, přesto si zachovala přízeň uživatelů, kteří naši poradenskou službu hojně využívají. Uživatelé především využívají dluhové poradenství a poradenství ohledně financí a hospodaření. Také se na naši poradnu obracejí ohledně řešení mezilidských vztahů a rodinných záležitostí, ohledně sociálního zabezpečení a ohledně zaměstnanosti.

„Mikuláš přišel s čertem na guláš,“

„Mikuláš přišel s čertem na guláš,“

Slova této písničky se linuly 4. 12. 2013 od tří hodin odpoledne z Předškolního klubu. Jak správně tušíte, Mikuláš, andělé i čert zavítali i k nám. Děti měly připravené krátké vystoupení pro rodiče – básničky s padákem i bez něj. A pak nastala ta chvíle, na kterou děti celý rok čekaly – Mikuláš si každého k sobě zavolal. Po krátkém rozhovoru, co se dětem povedlo ...

Co se bude dít v klubu Depo v měsíci prosinci 2013?

Co se bude dít v klubu Depo v měsíci prosinci 2013?

Tématem pro nový měsíc jsou nečekaně Vánoce a tradice s nimi spojené. Máme prostor pro to, si s dětmi povídat o pohodě Vánoc, kouzlu společně strávených chvil s rodinou. Zaměříme se také na význam Vánoc, popovídáme si o tom, proč se slaví.

Zajímavým tématem také budou oslavy konce roku, nadměrná konzumace alkoholu a bezpečné používání pyrotechniky.

Interaktivní výstava vědy a techniky U6 (Dolní oblast Vítkovic)

Interaktivní výstava vědy a techniky U6 (Dolní oblast Vítkovic)

Dne 22. 11. 2013 jsme s dětmi z NZDM podnikli výlet do Dolní oblasti Vítkovic na interaktivní výstavu vědy a techniky. Děti si měly možnost vyzkoušet, jak jednotlivé mechanismy a stroje fungovaly, co je pohánělo a k čemu vlastně sloužily. Celou prohlídkou nás provázel animátor, který nám jednotlivé zařízení představoval a odpovídal na otázky dětí.

Focení v NZDM Depo 12/2013

Focení v NZDM Depo 12/2013

  Dne 14.11.2013 jsme se v NZDM Depo fotili. Vybrali jsme si zajímavé obrázky, které jsme dataprojektorem promítali na stěnu a na sebe. Užili jsme si krásné odpoledne, ...

Interaktivní výstava vědy a techniky 2013

Interaktivní výstava vědy a techniky 2013

PÁTEK 22.11.2013

Cena výletu: 20 Kč

Sraz 13:55 hod. - návrat do 18:30 hod.

S sebou: kartičku pojišťovny a svačinu.

Přihlášky v klubu Depo (Radek, Jana)