Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Den zvířat v knihovně

Dne 7.10.2011 jsme byli s dětmi v rámci NZDM na akci s názvem „Den zvířat“, která proběhla v prostorách knihovny v Ostravě Vítkovicích.

Vystoupení aktivity Capoeira ke „Dni dobrovolníků“

Dne 4.10.2011 jsme byli s dětmi s aktivitou Capoeira na vystoupení ke „Dni dobrovolníků“ v Charitním středisku Gabriel v Ostravě Zábřehu.

Den sociálních služeb – Český Těšín

Dne 8.9.2011 jsme se s aktivitou Capoeira zúčastnili vystoupení ke „Dni sociálních služeb“ v Českém Těšíně.

Informace o průběhu vzdělávání III.

Projekt S kvalitou do praxe vyškolil manažery

V průběhu minulých měsíců jsme Vám pravidelně přinášeli informace o průběhu realizace projektu S kvalitou do praxe. Tento měsíc proběhl již poslední z řady kurzů, kterým bylo ukončeno školení pro osoby zastávající manažerské pozice v sociálních službách.

Bližší informace o projektu naleznete v sekci S kvalitou do praxe.

PODPORUJEME INICIATIVU PRACOVNÍ SKUPINY NZDM

PODPORUJEME INICIATIVU PRACOVNÍ SKUPINY NZDM A SW MSK A PLNĚ SOUHLASÍME SE ZNĚNÍM OTEVŘENÉHO DOPISU, JEŽ NABÁDÁ VEŘEJNÉ ČINITELE MSK K OTEVŘENÉ DIZKUZI A ŘEŠENÍ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V MSK OD ROKU 2012. 

Během tohoto týdne ČAS vyvěsil své stanovisko na portál www.streetwork.cz a rovněž znovu obeslal všechny zástupce MSK, včetně hejtmana MSK a ministra MPSV Drápka.

Biskup Lobkowicz udělil v sobotu 15. 10. třicet vyznamenání

Ostrava – Čtrnáct žen a šestnáct mužů, kteří se svým příkladem, obětavostí a ochotou podílejí na životě ostravsko-opavské diecéze, ocenil v sobotu 15. 10. biskup František Václav Lobkowicz. Slavnostní předání vyznamenání bylo součástí Vigilie slavnosti svaté Hedviky v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Bližší informace a seznam oceněných naleznete na webu ostravsko-opavského biskupství.

Pracovní skupina NZDM pro MSK

DCHOO Středisko Vesnička soužití podporuje názory a otevřenou výzvu (financování služeb sociální prevence) PS NZDM MSK.

Více Informací naleznete zde.