Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.

  • Tel.: 774 928 906, 556 401 726

Organizace:


Seznam služeb:

Půjčovna - ředitelka Charity Studénka Byt pro matky v tísni - vedoucí služby Charitní ošetřovatelská služba - ředitelka Charity Studénka Charitní pečovatelská služba - ředitelka Charity Studénka Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny - vedoucí zařízení Charitní šatník - ředitelka Charity Studénka