Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Gabriela Hořínková

zástupkyně ředitele pro ekonomiku, interní auditorka
Tel: 731 625 864    28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Kateřina Cyrusová

zástupkyně ředitele pro oblastní Charity, sociálně-zdravotní služby a technicko-provozní činnost
Tel: 731 625 862    68Go87d7T-LB_cenW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí útvaru sociálního začleňování
Tel: 731 625 873, 596 241 144    8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Veronika Cabala

koordinátorka projektu Adopce na dálku
Tel: 737 595 837   
Diecézní charita ostravsko-opavská

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861    ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g
Diecézní charita ostravsko-opavská

Bc. Andrea Šlauerová

vedoucí sociální pracovnice sociálních služeb
Tel: 731 609 868    WgqBVZ2k78Ho8~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská

Bc. Helena Peškarová

vedoucí sociální pracovnice sociálních služeb
Tel: 733 621 638    3.yo4Z2h0lxk8~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Zuzana Plačková

vedoucí sociální pracovnice sociálních služeb
Tel: 734 875 532, 596 241 144    gnMk4Z2h78pu5f56LTqmY~e4YanBZd54Ys
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Hana Zmudová

mzdová a projektová účetní
Tel: 731 637 316    38AkOjcmZhIkQOQ-YaByO1.7~bGkO1p
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Martin Hořínek, MBA

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813    88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Diecézní charita ostravsko-opavská