Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Anna Horsáková

asistent služeb, pracovní asistent
Tel: 553 775 370, 731 534 094    WgAkO6ej%8xy.Z4WHaEkSid_T-uk87j7T-M
Charita Hrabyně

Bc. Nikol Adamcová

Osobní asistentka, zástupce soc. pracovnice
Charita Třinec

Mgr. Marek Adámek, DiS.

vedoucí
Tel: 599 526 906, 733 741 820    _hEkU.56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Mgr. et Mgr. Hana Baránková

vedoucí Poradenského centra
Tel: 603 356 766    38AkO05jWgxy.Z4WH-uk87j71fkmb
Charita Frýdek-Místek

M. Div. Ráchel Benešová, DiS.

terénní sociální pracovník
Tel: 737 813 578    ~8prV-280grC5f56LTprRb~lW~zhTj
Charita Frýdek-Místek

Marie Bennková

vedoucí střediska
Tel: 553 793 459, 739 002 711    YaqFQOQ938Es-ZehWonhTj
Charita Opava

Danuše Bernkopfová

zdravotnický pracovník
Charita Třinec

Mgr. Vladimíra Berousková

vedoucí
Tel: 733 676 601, 599 508 504    6kLC-~-6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Taťána Bílasová

vedoucí oddělení B Oázy pokoje
Tel: 732 997 148    -8Mk6~ag5.klQOQ938Es-Z-eT-M
Charita Frýdek-Místek

Bc. Dominika Bitnerová, DiS.

sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel: 603 934 305    Zhzs47a7T9vD43hgc8m%C1.7~bGkW_29g
Charita Frýdek-Místek

Dagmar Bláha

pracovník v sociálních službách
Tel: 737 245 265    Z8twRb2878ukQOQ938Es-Z-eT-M
Charita Frýdek-Místek

Ing. Marek Blahut

vedoucí útvaru služeb sociální prevence
Tel: 596 783 011, 739 521 640    88Eo1W6dWaHDQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g
Charita Ostrava