Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

VÝLET NA SLEZSKOOSTRAVKÝ HRAD – „DEN SLEZSKÉ“

V sobotu 28.5.2012 jsme se i my s dětmi rozhodli navštívit akci „Den Slezské“ na Slezskoostravském hradě.

Horizont - Co pro Vás připravujeme v červnu 2012

DOUČOVÁNÍ NA KLUBÍKU - Květen 2012

I před prázdninami je o naše doučování, a to hlavně u mladších dětí, stále zájem.

Setkání s obyvateli Kunčičech dne 12.6.2012

Po dlouhé odmlce zimního období se znovu obnovuje práce s komunitou, kterou zajišťují terénní sociální pracovníci R. Dunková a Z. Skalka, kdy se snaží pomoci obyvatelům v sociálně vyloučené lokalitě předejít sociálnímu vyloučení a znají podrobněji problematikou bydlení. Při prvním kontaktu vnikají hlouběji do dění a životů obyvatel, kteří žijí v lokalitě Ostravě – Kunčiček.

NEDEJTE DLUHŮM ŠANCI!

Dne 31. 5. 2012 v 16.00 hod

se bude konat v prostorách Komunitního centra ve Vesničce soužití přednáška s názvem:

Nedejte dluhům šanci !

Den dětí ve Vesničce Soužití 2012

Všechny děti zveme na oslavu dne dětí

Výlet - Sklep Strašidel

V sobotu 12.5.2012 jsme s dětmi navštívili SKLEP STRAŠIDEL. Některé děti už výstavu viděly, přesto jsme se všichni moc těšili a byli zvědaví, jaká překvapení nás čekají.

Pozvánka na DEN DĚTÍ V KUNČIČKÁCH

Červen se nám kvapem blíží a jeho začátek je každoročně spojený s oslavou Dne dětí. Ani my jsme letos nezáháleli a spolu s druhým místním Nízkoprahovým klubem Pavučina jsme se rozhodli tento den spolu s Vámi oslavit :-)

„Májové opékání“

Ve středu 16.5. 2012  jsme si poblíž komunitního centra užili „Májové opékání“.