Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Více jak 350 příznivců charity se sešlo v Branicích

Ve středu 15. května pořádala Diecézní charita ostravsko-opavská pouť charit. Sedmnáct charit, které působí na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka, se sešlo v Branicích (Opolské vojvodství).

Odstraňování následků po bleskové povodni stále pokračuje

Ostrava/Studénka. Diecézní charita ostravsko – opavská poskytla občanům města Studénky, kteří byli zasaženi bleskovou povodní, vysoušeče a čistící prostředky k úklidu zatopených prostor.

Angličtina - duben 2013

V měsíci dubnu jsme v angličtině s dětmi z první skupiny začali pracovat s učebnicemi a pracovními sešity. Seznámili jsme se se základy angličtiny, naučily jsme se první slovíčka a krátké věty. Naučili jsme se pozdravit se, představit se a naučili jsme se názvy barev. Také jsme v angličtině oslavili Velikonoční svátky, a to velikonoční omalovánkou s anglickými slovíčky. Dětem nakonec vznikl krásný velikonoční zajíček.

Májové opékání 2013

29.5.2013

Příprava akce 13:30 - 14:30 hod.

Opékání 14:30 - 17:30hod.

Přineste si něco k jídlu (na opékání) nebo bude možnost si zakoupit párek a chleba za částku 5 Kč.

Všichni jste srdečně zváni !

Co nás čeká v NZDM v měsíci květnu 2013?

„Byl pozdní večer – první Máj,

večerní Máj byl lásky čas….“

Kousíček ze známé básně přesně vystihuje to, čemu se budeme věnovat v tomto měsíci. Jako každý květen, i tento se totiž ponese v duchu lásky a všeho, co se kolem ní točí :)

V dubnu jsme měli v Depu měsíc na téma POVOLÁNÍ A PROFESNÍ DRÁHA.

V rámci tohoto tématu jsme realizovali tyto aktivity:

Tematický pracovní list na téma SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, v němž měly děti za úkol popřemýšlet o této práci a napsat, co všechno obnáší pozice sociálního pracovníka, jaká je jeho náplň práce a jaké vzdělání je k tomuto povolání třeba. Vyplněné TPL jsme si pak spolu prošli a informace doplnili.

S dětmi jsme si v průběhu měsíce povídali, jakou by chtěli práci, co to jsou peníze a výplata a jak vidí svůj život za pár let, až budou pracovat.

Keramická dílna březen/2013

V měsíci březnu jsme v keramické dílně dodělávali rozdělané výrobky. Některé děti si svazovaly loutku pštrosíka, jiné si šily čelenku na keramický knoflík. Nechali jsme se taky inspirovat přicházejícím jarem a Velikonocemi a vyráběli jsme barevné motýly a Velikonoční košíček.

Měsíc rodiny - květen 2013

Měsíc květen jsme nazvali "květen - měsíc rodiny". V květnu spolu oslavíme den rodiny, uskutečníme výlet po Ostravě, na hrad Starý Jičín a mnoho dalšího.

Prohlédněte si plán aktivit podporovaných Statutárním městem Ostrava a úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, podporující činnost střediska prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tématický měsíc květen 2013

Srovnání předškolního klubu ve Vesničce soužití a v Horizontu

Ve vesničce soužití a na Horizotu byla na praxi studentka 1. ročníku Mezinárodní sociální a humanitární práce. Měla možnost se zúčastnint předškolních klubů v obou zařízeních a porovnat jejich činnosti.

Změny v Sociální poradně od května 2013

Od června 2013 se změní personální obsazení v Sociální poradně. Stávající sociální pracovnice Michaela Klvaňová odchází na mateřskou dovolenou a místo ní bude poradenství poskytovat Tereza Glatterová (která bude rovněž nadále pracovat v nízkoprahovém zařízení) a Martina Češlová (která dosud pracovala jako asistentka vedoucího Vesničky soužití).