Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

NZDM září 2013

Aktuálním tématem tohoto měsíce byla Škola a vzdělávání. Klienti měli možnost zúčastnit se mnoha kreativních, výtvarných a vzdělávacích aktivit. Na začátku měsíce došlo také k personálním změnám, v klubu jsme přivítali novou pracovnici a dvě dobrovolnice ze zahraničí (Německo a Francie), které u nás budou rok vypomáhat v rámci projektu Evropská dobrovolná služba

Týden sociálních služeb na Horizontu

I ve Středisku sociální aktivizace Horizont připravujeme den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb. Více informací

Jak jsme nakonec nebyli v ZOO

Dne 24.9.2013 dopoledne jsme se s dětmi z PK vydaly i přes nepřízeň počasí směrem k ZOO. Ale vzhledem k stále se zhoršujícímu počasí byl cíl našeho výletu změněn – a to na exkurzi v Salesiánském středisku Don Bosco v Ostravě. Dětem bylo řečeno, že nám ze ZOO volali, že nemáme chodit, protože ...

Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Bože, tys naplnil svatého Vincence apoštolskou horlivostí a povolals ho, aby se staral o potřeby chudých a pečoval o vzdělání a výchovu kněží, pomáhej i nám, ať také my využíváme schopností, které jsi nám dal, a jsme připraveni pomáhat těm, kdo potřebují naší pomoci. Prosíme o to skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista …. Amen.

„Viděti srdcem“

Starým známým faktem je, že existuje pět lidských smyslů. Čich, hmat, sluch, chuť a zrak. Co když je jeden z nich nějakým způsobem porušen? A co když je to právě zrak, z nich ten nejdůležitější? Díky němu vnímáme až 80% informací z vnějšího prostředí. V povědomí lidí panuje celá řada omylů o životě nevidomých, a právě pracovnice ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) se nám pokusila přiblížit život lidí s tímto handicapem.

„Není pouť jako pouť“

Pod pojem pouť si většina z nás představí různorodé zábavní atrakce a mnoho stánků s občerstvením či jiným zbožím. Ale my jsme se tentokrát vydali na „tak trošku jinou pouť“….

11 let Vesničky soužití

V pátek 20. 9. budou probíhat oslavy 11 let Vesničky soužití. V rámci těchto oslav bude pro návštěvníky připraven odpolední program, který ve večerních hodinách zakončí oblíbená křesťanská romská kapela F6. 

Místo: Komunitní centrum Vesničky soužití, Betonářská 790/12 Ostrava - Muglinov
Termín: 20. 9. 2013, 17:00

Důstojnost každého člověka bez rozdílu barvy pleti a původu

Na problematiku soužití romského i neromského obyvatelstva upozorní výstava "I Romové jsou Boží". Výstava fotografií na téma lidská důstojnost člověka se uskuteční v souvislosti s extremistickými aktivitami chystanými na pátek 27. září 2013 v Ostravě.

Hola, hola, Předškolní klub na Vesničce volá!

Dne 2. 9. 2013 se opět otevřely dveře Předškolního klubu (PK) a dětmi se to zde začalo jen hemžit. Potkaly se jak staré tváře, tak se k nám přihlásily i děti nové. Zatím kapacita PK není naplněna, stále máme 3 volné místa.

Změny v sociální poradně VS

V sociální poradně Vesničky soužití došlo od září k personálním změnám.

Sociální pracovnice v poradně je nyní Mgr. Tereza Glatterová.

Tel.: 596 241 142,

mobil: 731 625 865,

e-mail: tereza.glatterova@dchoo.charita.cz.