Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Dobrovolnice ve Vesničce soužití a Horizontu

Ve Vesničce soužití a ve středisku Horizontu působí od září tohoto roku dvě dobrovolnice ze zahraničí. Jmenují se Pia Lüken a Marie Faye. Pii je osmnáct let a pochází z Německa, Marie je třiadvacetiletá slečna z Francie. Oběma se u nás moc líbí a jsou nadšené z naší činnosti. Marie i Pia jsou rády, že mohou pracovat pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou, ke klientům si utvořily pěkný vztah. Mají rády atmosféru v našich zařízeních a cítí se dobře, když zde jsou a pomáhají. Pro holky je trošku problém čeština, ale obě mají lekce českého jazyka a neustále se zlepšují. Rády by se více zapojily a přispěly svými aktivitami. Což je pro nás inspirací do nového roku 2014.

Vánoční odpoledne 2013

Dne 11.12.2013 jsme pro klienty NZDM uspořádali Vánoční odpoledne. Návštěvníci si mohli u jednotlivých stanovišť vytvořit různé tradiční vánoční výrobky za asistence pracovníků Komunitního centra. Klienti si své výrobky mohli odnést domů, věnovat je Komunitnímu centru, anebo je vyrobit pro další sociální službu. 

Vánoční workshop pro rodiče 2013

2.12.2013 se Komunitním centrem rozléhala vůně jehličí, neboť jsme s maminkami vyráběli vánoční věnce a svícny.

Tvořivá dílna říjen – prosinec 2013

S dětmi jsme vyráběli „Veselé hodiny“, girlandy z listí, malované podzimní listí, anděla z keramické hlíny, vánoční svícen a vystřihovali jsme vločky.  Děti měly radost každého výrobku, který se jim povedl vytvořit.

Výstava betlémů

Dne 7. 12. 2013 jsme s dětmi z NZDM měli možnost navštívit 13. ročník tradiční „Výstavy betlémů“, který se uskutečnil v hradní galerii Slezskoostravského hradu.

Ohlednutí - Sociální poradna ve Vesničce soužití za rok 2013

Sociální poradna Vesničky soužití v roce 2013 prošla několika personálními změnami, přesto si zachovala přízeň uživatelů, kteří naši poradenskou službu hojně využívají. Uživatelé především využívají dluhové poradenství a poradenství ohledně financí a hospodaření. Také se na naši poradnu obracejí ohledně řešení mezilidských vztahů a rodinných záležitostí, ohledně sociálního zabezpečení a ohledně zaměstnanosti.

„Mikuláš přišel s čertem na guláš,“

Slova této písničky se linuly 4. 12. 2013 od tří hodin odpoledne z Předškolního klubu. Jak správně tušíte, Mikuláš, andělé i čert zavítali i k nám. Děti měly připravené krátké vystoupení pro rodiče – básničky s padákem i bez něj. A pak nastala ta chvíle, na kterou děti celý rok čekaly – Mikuláš si každého k sobě zavolal. Po krátkém rozhovoru, co se dětem povedlo ...

Co se bude dít v klubu Depo v měsíci prosinci 2013?

Tématem pro nový měsíc jsou nečekaně Vánoce a tradice s nimi spojené. Máme prostor pro to, si s dětmi povídat o pohodě Vánoc, kouzlu společně strávených chvil s rodinou. Zaměříme se také na význam Vánoc, popovídáme si o tom, proč se slaví.

Zajímavým tématem také budou oslavy konce roku, nadměrná konzumace alkoholu a bezpečné používání pyrotechniky.