SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 

Službu Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití můžete navštívit na adrese: 

-  Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava- Muglinov

Provozní doba terénní služby, kdy pracovnice dochází za Vámi je:

Po-Čt: 9:00 - 12:00  13:00 - 17:00

Pá: 9:00 - 12:00

Provozní doba, kdy Vy můžete dojít za námi:

ST: 9:00 - 12:00

Kontakty na zaměstnance:

Mgr. Lucie Krátká, DiS.
Sociální pracovnice
tel.: 739 552 308
 
Klára Nehybová, DiS.
Sociální pracovnice
tel.: 731 625 866
 
Bc. Alexandra Válek
Sociální pracovice
tel.: 733 676 749
e-mail: alexandra.valek@dchoo.charita.cz
 
Mgr. Michaela Weissmann
Sociální pracovnice
tel.:731 625 865
 
Mgr. Zuzana Plačková
Vedoucí sociální pracovník sociálních služeb 
tel.: 734 875 532, 596 241 144
 

Kapacita služby

  • Terénní sociální práce: 15 rodin na jednoho terénního pracovníka

Naše poslání

V sociálně aktivizačních službách (dále také SAS) pomáháme rodinám s dětmi na celém území města Ostrava, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nemohou ji vyřešit vlastními silami. Chceme je podporovat v jejich snaze změnit svou situaci k lepšímu nebo alespoň předcházet jejímu zhoršování, a pomoci rodině naučit se zvládat další obtížné situace samostatně.

Cíl naší služby

Cílem služby je rodina, která:

  1. samostatně řeší svoji životní situaci a plní své závazky.
  2. dokáže samostatně a vhodným způsobem zajistit příjmy a umí s nimi hospodařit
  3. podporuje zdravý vývoj a vzdělávání dítěte.
  4. má zajištěné vhodné bydlení a další základní podmínky k důstojnému životu.

Naše cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let (v rodině by mělo být alespoň jedno dítě do 18 let) v nepříznivé sociální situaci.

Sociální služby neposkytujeme rodinám:

- které nekomunikují jedním z těchto jazyků: česky, slovensky

- rodinám, v nichž nejsme schopni komunikovat ani s jedním z dospělých členů rodiny z důvodu duševní nemoci nebo zdravotního postižení

Zásady služby

Bezplatnost
Služba je poskytována bezplatně.
 
Diskrétnost
Bez souhlasu klienta nic o něm nesdělujeme nikomu dalšímu
 
Nestrannost
Sledujeme vždy prospěch celé rodiny, nikoho nezvýhodňujeme, nikomu nestraníme.
 
Srozumitelnost
Komunikujeme s rodinou tak, aby nám její členové co nejvíce rozuměli.
 
Respektování
Respektujeme právo klienta na vlastní rozhodnutí v záležitostech jeho života a rodiny.
 
Individuální přístup
Každý člověk je jiný a má jiné potřeby a možnosti, podle toho k němu přistupujeme.
 
Úcta k hodnotě člověka
V každém člověku vnímáme jedinečnou bytost s právem na důstojný život.
 
 

Informace pro uživatele sociální služby o zpracování jeho osobních údajů

Podrobné informace naleznete níže v přiloženém souboru:

Informace o zpracování osobních údajů.

 

Typy aktivit v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


 

 

Tato služba je realizována díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

Moravskoslezský kraj                    Ostrava