Správní území

diecéze ostravsko-opavská

Adresář Charity ČR

Zvídálek

Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01