Zobrazit články z rubriky:  HorizontVesnička soužitíNovinky ostatníŠance domovaKomunitní prácePoradenské a informační centrum

Ženy jsou pro Charitu nepostradatelné. Patří jim veliký dík za usilovnou práci

Ženy jsou pro Charitu nepostradatelné. Patří jim veliký dík za usilovnou práci

Bezmála padesát let je 8. březen oficiálně uznán Organizací spojených národů jako den mezinárodní solidarity žen, den boje za rovnoprávnost, spravedlnost a mír. Po celém světě se však slaví daleko déle a v každé době má svůj aktuální význam, třeba trochu jiný než byl ten prvotní.

Česká biskupská konference vyhlásila mimořádnou kostelní sbírku na pomoc Ukrajině

Česká biskupská konference vyhlásila mimořádnou kostelní sbírku na pomoc Ukrajině

Konflikt na Ukrajině se dramaticky vyhrotil ve válečný stav. Čeští a moravští biskupové jednotně odsuzují invazi ruských vojsk a plně podporují Ukrajinu. Česká biskupská konference vyhlásila kostelní sbírku, která bude v neděli 27. února věnována na pomoc Ukrajině.

Pro inspiraci v komunitní práci si přijeli kolegové až ze Slovenska

Pro inspiraci v komunitní práci si přijeli kolegové až ze Slovenska

Pochopit, jak správně nastavit principy komunitní práce a získat příklady z praxe. Právě proto přijeli do Ostravy kolegové z Implementační agentury Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenské republiky.

Návštěva se uskutečnila od 21. do 23. února a během tří dnů se hosté setkali se všemi aktéry, kteří se podílí na rozvoji komunitní práce v Ostravě a okolí. Organizačně pobyt zaštítila Diecézní charita ostravsko-opavská, která má s komunitní prací dlouholeté zkušenosti.

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.

Postní doba je výzvou k obnově víry, naděje a lásky

Postní doba je výzvou k obnově víry, naděje a lásky

Popeleční středou, která letošní rok připadá na 2. března, začíná postní doba. Čas usebrání a šance k obnově víry prostřednictvím modlitby, půstu a almužny. Ve farnostech ostravsko-opavské diecéze je možné se navíc zapojit do dobrovolné postní výzvy, Postní almužny. Prostředky, které se nashromáždí během postní doby v papírových schránkách, poputují na pomoc lidem v nouzi.

Zpráva Caritas CARES 2021 otevírá téma chudoby v Česku

Zpráva Caritas CARES 2021 otevírá téma chudoby v Česku

Ve spolupráci s Caritas Europa zveřejňujeme v pořadí již čtvrtou zprávu Caritas CARES, jejíž závěry jsme přednesli na odborné konferenci. Nese podtitul „Vstřícnější pracovní trh: jistota, že nikdo nezůstane stranou“.

Na návštěvě za knihami

Na návštěvě za knihami

Velice rády spolupracujeme s místní knihovnou a čas od času s dětmi, které navštěvují hernu aktivit pro rodiny s předškolními dětmi, zajdeme k "sousedům". Letošní první návštěva se odehrála na začátku února.

Platforma 10 spouští kampaň na podporu zvýšení mezd v sociálních službách

Platforma 10 spouští kampaň na podporu zvýšení mezd v sociálních službách

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb poukazují na dlouhodobou nespravedlnost při financování sociálních služeb. Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou i 10 tisíc měsíčně. K odstranění nerovných podmínek se sdružili do Platformy 10, spouštějí kampaň Stejná odměna a vybízejí každého k její podpoře.

Tříkrálová sbírka v ostravsko-opavské diecézi historicky nejúspěšnější. Děkujeme!

Tříkrálová sbírka v ostravsko-opavské diecézi historicky nejúspěšnější. Děkujeme!

Po roční odmlce mohli malí koledníci znovu vyrazit do ulic, aby s prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi koledovali pro Tříkrálovou sbírku. Během prvních dvou týdnů v lednu bylo možné přispět koledníkům nebo do statických pokladniček, do konce ledna pak také bezhotovostně i online. Výnos sbírky v ostravsko-opavské diecézi překonal dosavadní ročníky a přiblížil se hranici 21 milionů korun.

Tříkrálová sbírka v diecézi je téměř sečtena, její výsledky svědčí o lidské solidaritě

Tříkrálová sbírka v diecézi je téměř sečtena, její výsledky svědčí o lidské solidaritě

Do 16. ledna bylo možné potkat v okolí koledníky, kteří koledovali pro Tříkrálovou sbírku. Přispět bylo možné také do statických pokladniček v obchodech, lékárnách nebo na úřadech, případně bezhotovostně. Všechny formy ale měly společný cíl, pomáhat lidem, kteří se bez pomoci ostatních neobjedou.