Zobrazit články z rubriky:  HorizontVesnička soužitíNovinky ostatníŠance domovaKomunitní prácePoradenské a informační centrum

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

"Je mně upřímně líto těch, kterým se to stalo, ale zároveň si také uvědomujeme, že všechno zlé je pro něco pozitivní a až přejdou tyto povodně a my začneme uklízet, určitě se tyto bolesti promění v něco nového," vysílá povzbuzující vzkaz všem postiženým Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika a pomocný biskup českobudějovický,

Kurs sebeobrany pro pracovníky z neziskových organizací

V termínu od 26.4. – 24.5.2013 se sociální pracovnice sociální poradny střediska Vesnička soužití účastnily kursu: „Rizikové situace z hlediska bezpečnosti terénního pracovníka.“ Odborné sociální poradenství poskytuje naše sociální poradna ambulantní i terénní formou a právě poznatky z tohoto kursu se dají využít zejména v přirozeném prostředí klientů nebo na ulici.

„Penězům je třeba vládnou a ne jim sloužit!“

Jak napovídá rčení, bude měsíc červen zaměřen na práci s penězi a na jejich význam. S dětmi bychom rádi probrali, kolik stojí domácnost, jak šetřit, co všechno se musí platit a kde si i nějaké ty peníze vydělat. Zaměříme se dále na „Skutky pro skutky samotné a ne jenom pro peníze“, což v dnešním světě určitě svůj význam má!

NZDM květen/2013

Měsíc květen jsme měli zaměřený na téma „vztahy, láska, přátelství“. S návštěvníky klubu jsme se tomuto tématu věnovali formou různých aktivit spojených s povídáním a také pomocí tematických pracovních listů.

Charita ČR organizuje pomoc z Čech i Moravy

Jednotlivé složky Charity ČR nadále organizují pomoc po povodních. Povodňové týmy prověřují potřeby přímo v terénu, připravují úklidový materiál a shromažďují nabídky pomoci od občanů. Současně nabízejí konkrétní pomoc v zasažených obcích. Stav sbírkového konta: 1,45 mil. Kč.

I v Kunčičkách může být lepší místo pro život

Jednotlivá střediska Diecézní charity nezahálí a zapojují se do oblastí, které danou pomoc vyžadují. Středisko Šance domova, které sídlí na ul. Pstruží v Ostravě-Kunčičkách, nabízí šanci rodinám na vlastní bydlení. Na zvyšující se počet rodin s dětmi v bytové nouzi kladně reagovala Nadace OKD, která podpořila již po třetí projekt Kunčičky-místo pro život částkou 300 000 Kč.

Na Škrobálkové a Pstruží proběhla instalace nových laviček.

Koncem května se konala instalace pěti nových laviček na ulici Škrobálkova a Pstruží. Nové lavičky nahradily torza laviček původních. Lavičky dodala společnost RPG a na jejich instalaci i odstranění pozůstatku starých laviček se podíleli spolu se spol. RPG i obyvatelé lokality.

Charita ČR ubytovala evakuované, pomůže i Morava

Charita ČR ubytovala evakuované, pomůže i Morava

Do pomoci oblastem zasaženým povodněmi se zapojila síť Charity ČR, v tuto chvíli zejména poskytuje ubytování a další pomoc evakuovaným. Zároveň probíhá šetření v terénu, postiženým oblastem v Čechách chystají podporu také Charity na Moravě a ve Slezsku.

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Celkem 2,62 milionu korun uvolňuje okamžitě Charita Česká republika na pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi. Spouští také krizovou linku. Charity koordinují sběr materiální pomoci a zapojení dobrovolníků. Lidé mohou nadále přispívat na sbírkové konto.

BLÍŽÍ SE NÁM KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Květen jsme v Předškolním klubu strávili zaměřením se na geometrické tvary, barvy a také domácí zvířátka. Děti se učily, tvořily, ale také trávily sluníčkové dny na nedalekém dětském hřišti v areálu přípravné třídy místní základní školy. S přípravnou třídou byla takto navázána spolupráce, která je pro nás velmi důležitá, hlavě po stránce vývoje místních dětí a jejich adaptace na školní prostředí. Přechod dětí z našeho Předškolního klubu dál, do přípravné třídy, vítá i paní učitelka. Děti se takto seznamují s novým prostředím, do kterého budou od září docházet.