Zobrazit články z rubriky:  HorizontVesnička soužitíNovinky ostatníŠance domovaKomunitní prácePoradenské a informační centrum

Výroční zpráva DCHOO za rok 2013

Poslední léta jsou v „charitním“ dění léta plná řady změn a očekávání. Obdobně tomu bylo i v roce 2013, který byl pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou díky mnohému úsilí rokem úspěšným. Nahlédněte do sumáře aktivit Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2013.

Co nás čeká v měsíci červenci v klubu Depo?

Co nás čeká v měsíci červenci v klubu Depo?

Měsícem červencem nás bude provázet téma Práva a povinnosti. Prostřednictvím předem připravených aktivit tvořivého charakteru se dotkneme témat, jako jsou kriminalita mládeže, soudnictví, policejní práce a systém trestního práva ČR, odpovědnost mladistvých a dětí.

Vítkovický pavouk - NZDM Depo VS

Vítkovický pavouk - NZDM Depo VS

Ve čtvrtek 19.6.2014 se pracovnice klubu Depo vydala se dvěma statečnými kluky do Vítkovic.

Co jsou to Komenského sady?

Co jsou to Komenského sady?

Na tuto otázku již děti z předškolního klubu Vesničky soužití dokážou odpovědět. A to proto, že jsme se společně 10. června 2014 vydali na výlet do Komenských sadů.

Jak funguje Předškolní klub v jiných zařízeních?

Tuto otázku jsme si my „tety“ z předškolního klubu pokládaly zas a znova. Proto jsme se jely podívat do střediska Don Bosco, abychom zjistily, jak to funguje i jinde.

Řešení hledali společně

Řešení hledali společně

Ostravu navštívila náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitelka Sekce Legislativní rady vlády paní Kateřina Valachová. V rámci své návštěvy se setkala se zástupci statutárního města Ostravy, aby spolu hledali řešení místní sociální problematiky a společně navštívili vybrané nestátní neziskové organizace.

Divoký západ ve Vesničce soužití

Divoký západ ve Vesničce soužití

Den dětí ve vesničce soužití se nesl v duchu divokého západu.

Květen – "Máj lásky čas" v klubu Depo

Květen – "Máj lásky čas" v klubu Depo

V měsíci květnu jsme se s návštěvníky klubu zabývali tématem „Máj – lásky čas“. Jednotlivé dílčí témata (co je to mít rád, láska, rodiče, těhotenství atd.) jsme měli zpracované v rámci jednotlivých zábavných, tvořivých a kreativních aktivit. Mimo tyto tematické aktivity byla uspořádána výtvarná soutěž a také jsme podnikli výlet na výstavu klubu Amos – „11 světů“, kde děti pronikly do světa pohádkových ilustrací.

Radek Nogol

kontaktní pracovník NZDM

Co se bude dít v NZDM Depo v červnu?

Co se bude dít v NZDM Depo v červnu?

V červnu se zaměříme na téma financí, výdělku, práce s penězi. Pro děti budou připraveny různé aktivity, které je mají naučit, jak je důležité šetřit, co všechno musí rodiče z platu zaplatit a jakou peněžní hodnotu mají různé věci. Na začátku měsíce nás také čeká oslava Dne dětí ve stylu divokého západu, poté diskotéka pořádaná samotnými návštěvníky klubu a ke konci měsíce půjdeme na výlet na radniční věž města Ostravy.

V měsíci červnu se na vás těší tým NZDM.

Soňa Mrhálková

sociální pracovnice NZDM

Lidé v Ostravě-Kunčičkách se podílí na rozvoji lokality

Lidé v Ostravě-Kunčičkách se podílí na rozvoji lokality

O tom, že ve vyloučené lokalitě se i místní obyvatelé zapojují do přípravy společných aktivit, svědčí i fotbalový turnaj v Ostravě-Kunčičkách.